Gỡ bỏ bất cập trong điều hành giá xăng dầu trước 30/6

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu trước ngày 30/6/2013.

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định 84, xác định rõ các mặt được và hạn chế, bất cập trong nội dung của Nghị định cũng như trong điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trên cơ sở đó, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập vừa qua.
tiep-thi-61
Phó thủ tướng đề nghị, việc xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm các yêu cầu hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước…

Đặc biệt, Chính phủ lưu ý các cơ quan chức năng, trong dự thảo phải sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; hoạt động pha chế xăng dầu; tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu; chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và các nội dung cần thiết khác phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Các bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu; chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, phí hoa hồng đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối.

Theo một đại diện Bộ Công Thương, hiện cơ quan này đang rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 84, kết hợp lấy ý kiến các địa phương, bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, sau đó sẽ tập hợp để đánh giá, sửa đổi trước khi trình Chính phủ.

Cũng theo vị này, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu sẽ tập trung vào những vấn đề mà dư luận quan tâm như việc điều hành giá xăng dầu, tính cạnh tranh và vấn đề độc quyền trong kinh doanh xăng dầu.

Trong khi đó, theo đại diện một số doanh nghiệp, với hiện cách tính giá cơ sở và giá bán hiện hành với chu kỳ bình quân 30 ngày theo quy định của Nghị định 84, đã khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện nay lỗ từ 850 – 1.800 đồng/lít, tùy từng mặt hàng cụ thể. Cùng với đó, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu tối thiểu cũng phải là 10 ngày nên khó có thể theo sát biến động về giá xăng dầu thế giới.

theo: vneconomy